TẠI SAO BẠN CẦN THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY ?

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc ban hành chương trình khung và quy chế đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhằm thực hiện những quy định của Bộ Xây dựng, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức khóa học “Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chương trình Quản lý dự án được tổ chức bởi Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập.

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trường Đại học, tập đoàn, công ty lớn trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.

Chương trình này được tổ chức bởi Viện Leadman- Là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhằm thực hiện những quy định của Bộ Xây dựng, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng với một số thông tin chi tiết như sau

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Khóa học Quản lý dự án được thiết kế theo hướng ứng dụng, học viên tham dự đầy đủ các buổi lên lớp trên tinh thần thảo luận chuyên đề, kỳ vọng đạt được kiến thức và kỹ năng:

 • Năng lực tư duy: Kiến thức cơ bản và khả năng quản trị của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai trong tình thế luôn thay đổi, thị trường biến động;
 • Kiến thức quản trị: Đầu tư, tài chính, kế toán, chi phí, nhân sự, sản xuất kinh doanh, bán hàng, tiếp thị;
 • Kỹ năng điều hành: Lãnh đạo và ra quyết định, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, điều hành cuộc họp, kỹ năng thuyết trình, giải quyết xung đột, quan hệ và chăm sóc khách hàng, và quan hệ công chúng (PR).

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Tell: 383.86.520 – 667.84.847; Email: leadman@leadman.edu.vn

 • Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban Quản lý dự án, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư … có trình độ từ trung cấp trở lên. Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có định hướng làm việc tại các lĩnh vực có liên quan đến dự án.
KỸ NĂNG BÁN HÀNG & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
 • Thời gian đào tạo: Mỗi tuần học 3 buổi tối vào ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, dự kiến: 01 tháng;
 • Thời gian từ 18:00 đến 21:00.
business
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị.
business-05
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
business

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

TT

Nội dung

Ban giảng viên

01

Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung

·        Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư XDCT

·        Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư XDCT

·        Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình         

·        Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT (Quản lý tiến độ,  quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

·      Các hình thức quản lý dự án đầu tư XDCT

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

02

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư XDCT

·        Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT

·        Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Thiết kế xây dựng công trình

·        Giấy phép xây dựng

·        Quản lý thi công xây dựng công trình

·                 Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

·                 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

·                 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực   hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

03

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·        Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·        Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·        Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

–                  Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

–                  Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

–                  Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

–                                                 Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

04

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·        Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

·        Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·        Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

·        Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

·        Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

·        Xử lý tranh chấp hợp đồng

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

05

Quản lý tiến độ dự án đầu tư XDCT

·        Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

·        Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

·        Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

·        Quản lý tiến độ của dự án

Ths Phan Thanh Phương

 

06

Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

·        Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

·        Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

·        Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

·         Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

·        Lập kế hoạch quản lý chất lượng

·        Lập hệ thống quản lý chất lượng

·        Các biện pháp đảm bảo chất lượng

·        Các biện pháp kiểm soát chất lượng

Ths Phan Thanh Phương

 

07

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình

·        Phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án

·        Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư dự án

·        Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

·        Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;

·        Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

Ths. Nguyễn Hồng Thanh

08

Quản lý chi phí dự án.

·                 Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư XDCT

·                 Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Lập tổng mức đầu tư

·        Lập dự toán xây dựng công trình

·        Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

·        Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ths. Nguyễn Hồng Thanh

09

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

·        Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·        Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·        Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

·        Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

·        Lập kế hoạch quản lý rủi ro

·        Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

·        Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

KS Nguyễn Văn Đậu

10

Thanh quyết toán vốn đầu tư

·        Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

·        Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

·        Tạm ứng vốn đầu tư

·        Thanh toán khối lượng hoàn thành;

·        Quy trình, thủ tục thanh toán

·        Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

·        Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

·        Khái niệm và phân loại quyết toán

·        Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

·        Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

·        Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

·        Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

KS Lê Trung Nghĩa

11

–         Nghiệp vụ giám sát thi công XDCT

–         Nguyên tắc chung quản lý công trường; Các điều kiện và  thủ tục để khởi công một công trình.

–         Các mô hình quản lý và cấu trúc của ban chỉ huy công trường.

–         Mô hình bố trí bình đồ công trường;  tổ chức công  trường và lập kế hoạch thi công, Bình đồ công trường ảnh hưởng tới năng suất lao động

KS Lê Trung Nghĩa

12

Kiểm tra cuối khóa

 

TẠI SAO CHỌN LEADMAN

 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Học viên tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
 • Học phí hợp lý, phù hợp với nhiều người.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

đặng văn thanh

Đặng Văn Thanh

Thạc Sĩ: Đặng Văn Thanh

Trưởng Khoa Kinh tế và Luật Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, Nguyên là Phó Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa Kỳ…

lê minh nhựt

Lê Minh Nhựt

Thạc Sĩ: Lê Minh Nhựt

Luật sư, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên, Đại học Mở Tp.HCM, Viện Quản trị và Tài chính, Trường Doanh nhân Top Olympia, Trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt

nguyễn duyên linh

Nguyễn Duyên Linh

TS. Nguyễn Duyên Linh tốt nghiệp Học viện Nông học Paris – CH Pháp, chương trình Fulbright, hiện là giảng viên Quản lý đất đai, Kinh tế học , giảng viên chuyên đề Phong thủy Tập đoàn tài chính, Công ty Bất động sản, ngân hàng Sacombank, BIDV…

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

võ văn phú tài

Võ Văn Phú Tài

Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà vị trí Giám sát viên bảo trì khách sạn Omni,  Landmark,  Kỹ sư trưởng Tòa nhà Vitek, The Manor…

lê anh hoàng

Phạm Văn Đức

Ông Phạm Văn Đức có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà, từng  là Trưởng bộ phận kỹ thuật Công ty Caravelle Hotel, Parkland, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Sinh Tài

phạm xuân lãng

Phạm Xuân Lãng

Ông Phạm Xuân Lãng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giảng viên Doanh Chủ – Giám đốc QL BĐS Công ty CP An Phú, từng là Giám đốc Công ty đầu tư BĐS Tương Lai,  Colliers Việt Nam,  Platinum 1, BĐS Sài Gòn, Chesterton International

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

học viên

Nguyễn Hải Hưng

“Chương trình học của Leadman giúp tôi nắm vững những kiến thức, nghiệp vụ một cách nhanh chóng để phục vụ cho công việc của mình. Nhờ đó mà sự nghiệp của tôi cũng được thăng tiến.”

học viên

Đặng Hoàng Nam

“Gởi tới Thầy Cô Viện Leadman lời cảm ơn chân thành nhất. Những bài học lí thú, những lời chia sẻ tận tình của các Thầy Cô không chỉ giúp tôi giải quyết những khó khăn trong công việc mà còn giúp tôi học được những bài học quý giá khác.”

Phạm Hiển

“Được học từ những Thầy Cô giỏi, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề và kiến thức sâu rộng là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất, cảm ơn Viện Leadman.”

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

học viên

Lê Quang Trung

”Bên cạnh có thêm nhiều kiến thức hữu ích, tôi còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các Thầy cô. Không chỉ là kiến thức mà còn là những kinh nghiệm thực tế quý báu giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình”

học viên

Trần Duy Hải

”Để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bên cạnh những kiến thức và kĩ năng đã có, tôi nhận thấy mình cần có thêm kiến thức và kinh nghiệm để phát triển. Leadman đã cho tôi điều đó.”

học viên

Trịnh Đình Hào

”Là người quản lí, tôi không tránh khỏi áp lực công việc, vì thế để công việc được hiệu quả nhất tôi tìm đến Viện Leadman để tiếp thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu từ các Thầy Cô, nhờ vậy mà công việc của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.”

KHÓA HỌC NỔI BẬT KHÁC

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết