VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
LEADMAN SRI

  383.86.520;  Hotline: 081 7347 2222
leadman@leadman.edu.vn
200Bis Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
https://leadman.edu.vn

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên TK: VIỆN NCKH LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DN
Số TK: 190.361.1081.7016
: Ngân hàng Techcombank – Chi Nhánh Kỳ Đồng

Về LEADMAN

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập.

Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ.

Gởi cho chúng tôi