gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, kế toán, tài sản” tại Bình Thuận

tập huấn tài chính kế toán

Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp Viện Leadman TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, kế toán, tài sản” cho các học viên là lãnh đạo, kế toán trưởng, phụ trách kế toán,…tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong hai ngày 19, 20/8/2023 tại Trường Cao đẳng Bình Thuận

tập huấn tài chính kế toán
Báo cáo viên lớp học TS. Nguyễn Ngọc Đức; giảng viên Viện Leadman, Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh.
Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật, bổ sung kiến thức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tài chính kế toán, tài sản. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi thảo luận giải đáp thắc mắc hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi công việc tại các đơn vị.
Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo đúng kế hoạch với 5 chuyên đề.
1. Lập báo cáo tài chính.
2. Cập nhật những điểm mới về Luật Ngân sách, Luật kế toán.
3. Hướng dẫn thực hiện Nghị định về “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”.
4. Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Hướng dẫn quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Kết thúc lớp học các học viên tham gia đều đánh giá nội dung và chương trình bồi dưỡng thiết thực, bổ ích và phù hợp. Đồng thời, cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng tương tự dành cho những người làm công tác lập kế hoạch tài chính, kế toán, thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *