gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Monthly Archives: Tháng Bảy 2023

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp

leadman thành lập năm 2010

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức […]