gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Monthly Archives: Tháng Năm 2020

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gì?

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tiếng Anh: The National Bidding Network System) là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (The National Bidding Network System) Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – danh […]

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Căn cứ Hợp đồng giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp với Trường Đại học Tài chính Marketing về việc hợp tác tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh; Căn cứ thông báo của Trường […]

Quản lý dự án cũng là một nghề

Quản lý dự án

Quản lý dự án cũng là một nghề; là một quá trình phức tạp, không có sự lặp lại, nó khác hoàn toàn so với việc quản lý công việc thường ngày của một nhà hàng, một công ty sản xuất hay một nhà máy – bởi tính lặp đi lặp lại, diễn ra theo […]

Xây dựng mô hình quản lý chung cư hiệu quả

Hoạt động quản lý phức tạp như quản lý chung cư sẽ không thành công nếu tổ chức bộ máy quản lý không hiệu quả và công kềnh. Với mỗi loại chung cư có quy mô khác nhau, tổ chức bộ máy quản lý cũng có những đặc trưng và nhiều nét riêng biệt. Tuy nhiên, tổ chức […]

Mô hình quản lý chung cư nào hiệu quả trong thời đại công nghệ số

Trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ số, việc tìm kiếm một mô hình quản lý chung cư hoàn hảo cũng không hề dễ dàng, nhất là khi cư dân cùng chủ đầu tư và đơn vị quản lý đều không tìm được tiếng nói chung trong quá trình quản lý vận hành […]