gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Monthly Archives: Tháng Chín 2019

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại EVN HCMC

đào tạo phát triển nhân lực

Trong 2 ngày 10 – 12/9/2019 tại TP.HCM, Tổng công ty điện lực (EVNHCMC) đã tổ chức Khóa tập huấn về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị thuộc EVNHCMC. Khóa đào tạo được EVNHCMC giao Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Viện […]