TẠI SAO BẠN CẦN THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY ?

Trong quá trình thực hiện Giám sát thi công xây dựng, vấn đề quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng là làm thế nào để đảm bảo quá trình thi công vận hành liên tục và hiệu quả. Công tác Giám sát thi công, quản lý thi công không hiệu quả làm cho việc xây dựng các công trình bị kéo dài và gây lãng phí rất lớn. Việc trang bị kiến thức về Giám sát thi công, quản lý thi công cho đội ngũ kỹ sư xây dựng giúp đảm bảo tiến độ thi công tiết kiệm chi phí lao động, vật tư và máy thi công, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Nhằm giúp các Chỉ huy trưởng công trường, tổ trưởng, đội trưởng các đội thi công của chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng, Ban quản lý dự án xây dựng,  đội ngũ cán bộ kĩ thuật, kỹ sư thi công, giám sát, … có được những kĩ năng Giám sát thi công trên công trường Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp đã tập hợp đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia, các giảng viên đại học nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lí thi công trên công trường để tổ chức Khóa học Giám sát thi công.

Khóa học Giám sát thi công được tổ chức bởi Viện Leadman- Là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

 • Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, vấn đề quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng là làm thế nào để đảm bảo quá trình thi công vận hành liên tục và hiệu quả. Công tác Giám sát thi công, quản lý thi công không hiệu quả làm cho việc xây dựng các công trình bị kéo dài và gây lãng phí rất lớn. Việc trang bị kiến thức quản lý thi công cho đội ngũ kỹ sư xây dựng giúp đảm bảo tiến độ thi công tiết kiệm chi phí lao động, vật tư và máy thi công, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
 • Nhằm giúp các Chỉ huy trưởng công trường, tổ trưởng, đội trưởng các đội thi công của chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng, Ban quản lý dự án xây dựng,đội ngũ cán bộ kĩ thuật, kỹ sư thi công, giám sát, … có được những kĩ năng Giám sát thi công trên công trường Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp đã tập hợp đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia, các giảng viên đại học nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lí thi công trên công trường để tổ chức Khóa học  Giám sát thi công.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

– Hiểu được thế nào là nguyên tắc quản lý công trường và quản lý thi công hiệu quả bằng các công cụ quản lý; Cơ cấu phân chia công việc, phân công lao động trên công trường

– Kiểm soát vật tư; Kiểm soát cung ứng trên công trường; Quản lý thiết bị, máy thi công trên công trường xây dựng; Vai trò của biểu mẫu và một số bài học kinh nghiệm

– Quản lý chất lượng, giới thiệu quy chuẩn và tiêu chuẩn trong thi công xây dựng

– Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Tell: 383.86.520; Email: leadman@leadman.edu.vn

 • Ban chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật thi công và giám sát thi công, cán bộ quản lý công trường xây dựng; Các đội trưởng, tổ trưởng các đội thi công
 • Các kỹ sư xây dựng làm việc cho các nhà thầu thi công chủ đầu tư, tư vấn, Phòng Kỹ thuật, Phòng Quản lý thi công của các công ty xây dựng, các xí nghiệp thi công xây lắp.
 • Các nhà quản lý điều hành doanh nghiệp xây dựng.
khóa học giám sát thi công xây dựng
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị
business-05
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
business

CHƯƠNG TRÌNH BDNV GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TT Nội dung
01 Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung

·        Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư XDCT

·        Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư XDCT

·        Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT (Quản lý tiến độ,  quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

·      Các hình thức quản lý dự án đầu tư XDCT

02 Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư XDCT

·        Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT

·        Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Thiết kế xây dựng công trình

·        Giấy phép xây dựng

·        Quản lý thi công xây dựng công trình

·                 Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

·                 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

·                 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực   hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

03 Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·        Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·        Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·        Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

–                  Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

–                  Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

–                  Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

–                                                 Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

04 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·        Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

·        Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·        Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

·        Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

·        Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

·        Xử lý tranh chấp hợp đồng

05 Quản lý tiến độ dự án đầu tư XDCT

·        Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

·        Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

·        Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

·        Quản lý tiến độ của dự án

06 Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

·        Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

·        Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

·        Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

·         Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

·        Lập kế hoạch quản lý chất lượng

·        Lập hệ thống quản lý chất lượng

·        Các biện pháp đảm bảo chất lượng

·        Các biện pháp kiểm soát chất lượng

07 Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

·        Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·        Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·        Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

·        Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·        Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

·        Lập kế hoạch quản lý rủi ro

·        Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

·        Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

08 Nghiệp vụ giám sát thi công XDCT

·        Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình

·        Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường

·        Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

·        Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình

·        Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình

09 Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

·        Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị công trình

·        Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét

·        Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thang máy

·        Giám sát thi công hệ thống thông gió, điều hòa không khí; cấp gas

·        Giám sát thi công hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

·        Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ

·        Giám sát thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị khác

·        Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu

10 Giám sát thi công hoàn thiện công trình

·        Tổng quan và phân loại công tác hoàn thiện công trình

·        Giám sát công tác trát, láng, bả

·        Giám sát công tác ốp, lát

·        Giám sát công tác vôi, sơn, véc ni

·        Giám sát công tác gia công, lắp đặt cửa các loại

·        Giám sát công tác lợp mái

·        Giám sát công tác chống thấm, chống nóng

·        Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công và nghiệm thu

11 Giám sát nền móng và BTCT công trình

·        Tổng quan và phân loại nền và móng công trình dân dụng và công nghiệp

·        Giám sát thi công móng nông trên nền tự nhiên

·        Giám sát thi công móng sâu (móng cọc, cọc khoan nhồi, cọc barrete…)

·        Giám sát thi công xử lý, gia cố nền

·        Tổng quan và phân loại kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

·        Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT toàn khối

·        Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT lắp ghép

·        Giám sát thi công kết cấu bê tông dự ứng lực

·        Giám sát thi công kết cấu gạch, đá

12 Kiểm tra cuối khóa

TẠI SAO CHỌN LEADMAN

 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Học viên tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
 • Học phí hợp lý, phù hợp với nhiều người.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

đặng văn thanh

Đặng Văn Thanh

Thạc Sĩ: Đặng Văn Thanh

Trưởng Khoa Kinh tế và Luật Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, Nguyên là Phó Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa Kỳ…

lê minh nhựt

Lê Minh Nhựt

Thạc Sĩ: Lê Minh Nhựt

Luật sư, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên, Đại học Mở Tp.HCM, Viện Quản trị và Tài chính, Trường Doanh nhân Top Olympia, Trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt

nguyễn duyên linh

Nguyễn Duyên Linh

TS. Nguyễn Duyên Linh tốt nghiệp Học viện Nông học Paris – CH Pháp, chương trình Fulbright, hiện là giảng viên Quản lý đất đai, Kinh tế học , giảng viên chuyên đề Phong thủy Tập đoàn tài chính, Công ty Bất động sản, ngân hàng Sacombank, BIDV…

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

võ văn phú tài

Võ Văn Phú Tài

Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà vị trí Giám sát viên bảo trì khách sạn Omni,  Landmark,  Kỹ sư trưởng Tòa nhà Vitek, The Manor…

lê anh hoàng

Phạm Văn Đức

Ông Phạm Văn Đức có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà, từng  là Trưởng bộ phận kỹ thuật Công ty Caravelle Hotel, Parkland, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Sinh Tài

phạm xuân lãng

Phạm Xuân Lãng

Ông Phạm Xuân Lãng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giảng viên Doanh Chủ – Giám đốc QL BĐS Công ty CP An Phú, từng là Giám đốc Công ty đầu tư BĐS Tương Lai,  Colliers Việt Nam,  Platinum 1, BĐS Sài Gòn, Chesterton International

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

học viên

Nguyễn Hải Hưng

“Chương trình học của Leadman giúp tôi nắm vững những kiến thức, nghiệp vụ một cách nhanh chóng để phục vụ cho công việc của mình. Nhờ đó mà sự nghiệp của tôi cũng được thăng tiến.”

học viên

Đặng Hoàng Nam

“Gởi tới Thầy Cô Viện Leadman lời cảm ơn chân thành nhất. Những bài học lí thú, những lời chia sẻ tận tình của các Thầy Cô không chỉ giúp tôi giải quyết những khó khăn trong công việc mà còn giúp tôi học được những bài học quý giá khác.”

Phạm Hiển

“Được học từ những Thầy Cô giỏi, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề và kiến thức sâu rộng là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất, cảm ơn Viện Leadman.”

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

học viên

Lê Quang Trung

”Bên cạnh có thêm nhiều kiến thức hữu ích, tôi còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các Thầy cô. Không chỉ là kiến thức mà còn là những kinh nghiệm thực tế quý báu giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình”

học viên

Trần Duy Hải

”Để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bên cạnh những kiến thức và kĩ năng đã có, tôi nhận thấy mình cần có thêm kiến thức và kinh nghiệm để phát triển. Leadman đã cho tôi điều đó.”

học viên

Trịnh Đình Hào

”Là người quản lí, tôi không tránh khỏi áp lực công việc, vì thế để công việc được hiệu quả nhất tôi tìm đến Viện Leadman để tiếp thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu từ các Thầy Cô, nhờ vậy mà công việc của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.”

KHÓA HỌC NỔI BẬT KHÁC

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết