Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. 

Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu, tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…
Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
Nghiên cứu, huấn luyện và chuyển giao công nghệ – kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo sát phân tích thị trường, lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…
Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo nhu cầu của doanh nghiệp.

business

Tổ chức các khóa học ngắn hạn:

 • Giám đốc điều hành (CEO)
 • Giám đốc tài chính (CFO)
 • Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư (PM)
 • Quản lý tòa nhà (Building Management)
 • Huấn luyện an toàn lao động cho các công ty xây dựng
 • Bồi dưỡng kiến thức bất động sản (Môi giới, Quản lý sàn, Định giá BĐS)
 • Ứng dụng phong thủy trong kiến trúc, xây dựng và bất động sản
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Giám sát thi công xây dựng công trình

 

 • Kỹ sư định giá xây dựng
 • Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường
 • Lập dự toán xây dựng công trình
 • Ứng dụng Ms.Project trong quản lý dự án
 • Bồi dưỡng Kế toán trưởng
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị văn phòng, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Kỹ năng thực hành khai thuế và làm báo cáo thuế.

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Chúng tôi rất vui được hổ trợ bạn !

012 7347 2222