LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

LỊCH KHAI GIẢNG

Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp Trân trọng thông báo Lịch khai giảng các Khóa học: xây dưng và Quản lý như sau:

STT KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC CHI TIẾT
1 An toàn lao động – vệ sinh lao động 27/05 Học các tối thứ 2-4-6, (18:00-21:00) Xem thêm
2 Chỉ huy trưởng công trình 27/05 Học các tối 2-4-6, Xem thêm
3 Giám sát thi công 27/05 Học từ tối thứ 2-4-6, (từ 18h00 – 21h00) Xem thêm
4 Chứng chỉ Đấu thầu  27/05 Học các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 18:00-21:00. 2 tuần Xem thêm
4 Đấu thầu qua mạng Liên hệ Học các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 18:00-21:00. 2 tuần Xem thêm
5 Định giá xây dựng 27/05 Học các tối 2-4-6; thời gian 1 tháng Xem thêm
6 Quản lý dự án xây dựng 27/05 Học các tối 2-4-6; thời gian 1 tháng Xem thêm
7 Giám đốc tư vấn dự án đầu tư Liên hệ Học các tối 2-4-6; thời gian 1,5 tháng Xem thêm
8 Lập và thẩm định dự án đầu tư 06/05 Học các tối 3 – 5 Xem thêm
9 Khóa học Lập dự toán xây dựng 08/05 Học các tối thứ 2-4-6, thời gian 06 buổi Xem thêm
10 Khóa học Quản lý Tòa nhà 21/05 Học các tối T3 -T5 (T2-T4 T6); thời gian 02 tháng (18:00-21:00) Xem thêm
11 Quản lý vận hành nhà chung cư 21/05 Học các tối T3 -T5 (T2-T4 T6);; thời gian 01 tháng Xem thêm
11 Khóa học Ban Quản trị nhà chung cư 21/05 Học các tối T3 -T5 (T2-T4 T6);; thời gian 04 buổi  
12 Quản lý hợp đồng theo điều kiện của FIDIC 22/05 Học các tối thứ 2-4-6 (hoặc 3-5), thời gian 3 tuần Xem thêm
13 Kỹ năng đàm phán và Quản lý hợp đồng 22/05 Học các tối thứ  2-4-6, thời gian 6 buổi Xem thêm
14 Kế toán trưởng Liên hệ Học các tối 2-4-6; thời gian 1,5 tháng Xem thêm
15 Quản lý chất lượng và năng suất lao động Liên hệ Học các tối 2-4-6; Thời gian học 03 buổi Xem thêm
16 Khung phân tích và lập kế hoạch kinh doanh Liên hệ Học các tối 3-5 Xem thêm
17 Quản trị nhân sự Liên hệ Học các tối thứ 3 – 5 Xem thêm
18 Ứng dụng Ms Project trong Quản lý dự án Liên hệ Học các tối 2-4-6; thời lượng: 06 buổi. Xem thêm
  Ứng dụng BIM trong Quản lý dự án Liên hệ Học các tối 2-4-6; thời lượng: 04 buổi. Xem thêm
19 Quản lý kỹ thuật tòa nhà 15/05 Học các tối thứ 3-5, thời gian 1 tháng (18:00-21:00) Xem thêm
20 Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng Liên hệ Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 1,5 tháng (18:00-21:00) Xem thêm
21 Giám đốc điều hành – CEO Liên hệ Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 3 tháng (18:00-21:00) Xem thêm
22 Phân tích quản trị tài chính – CFO ứng dụng Liên hệ Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 1,5 tháng Xem thêm
23 Quản trị hành chính văn phòng Liên hệ Học các tối 2-4-6 Xem thêm
24 Chứng chỉ hành nghề Bất động sản Liên hệ Học các tối 2-4-6; thời gian 1 tháng Xem thêm
25 Khóa học phong thủy Liên hệ Học các tối thứ 2-4-6, thời gian 6 buổi Xem thêm
26 Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình Liên hệ Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 2 tuần Xem thêm
27 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc Liên hệ Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 2 tuần Xem thêm
27 Khóa học Quản lý chất lượng Liên hệ Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 03 buổi Xem thêm
28 Khóa học chính sách và nghiệp vụ kê khai thuế Liên hệ Học 2 ngày; Sáng từ 8h00 – 11h00; Chiều từ 13h00 – 16h00  Xem thêm

Hình thức đăng ký: 👇 👇👇

Trực tiếp: Tại Văn phòng Viện Leadman – Lầu 08, Số 95 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Chuyển khoản: Thông tin chuyển khoản

  • Chủ tài khoản: VIỆN NCKH LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DN
  • Số tài khoản: 190 3611 0817 016
  • Tại: Ngân hàng Techcombank – Chi Nhánh Kỳ Đồng
  • Nội dung: Họ & tên – Số điện thoại – Tên Lớp

——————————————————————-

  • Chủ tài khoản: HỒNG THUẬN PHONG
  • Số tài khoản: 060176202559
  • Tại: Ngân hàng sacombank
  • Nội dung: Họ & tên – Số điện thoại – Tên Lớp

Chương trình này được tổ chức bởi Viện Leadman- Là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.