TẠI SAO BẠN CẦN THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY ?

Để được công nhận là một nhà quản lý dự án có năng lực toàn diện (fully competent project manager), người giám đốc dự án cần đáp ứng cả 3 thước đo về năng lực dưới đây:

 • Năng lực kiến thức: Hiểu biết của giám đốc dự án về áp dụng các kiến thức, quy trình, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án vào trong các hoạt động của dự án;
 • Năng lực thực hiện: khả năng áp dụng hiệu quả, thích hợp các kiến thức quản lý dự án đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của dự án;
 • Năng lực cá nhân: cách thức và khả năng cư xử, tương tác thích hợp của giám đốc dự án trong môi trường dự án khi thực hiện các hoạt động dự án; bao gồm phẩm chất, quan điểm, thái độ và các nhân cách cốt lõi cá nhân của họ.

Khóa học sẽ đáp ứng được cho học viên các kỹ năng trên.

Nhằm giúp các Nhà quản lý,chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng, Ban quản lý dự án xây dựng,  đội ngũ cán bộ kĩ thuật, kỹ sư thi công, giám sát, … Để một người quản lý có được những kĩ năng toàn diện của một người Giám đốc quản lý dự án cần đáp ứng Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp đã tập hợp đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia, các giảng viên đại học nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lí dự án để tổ chức Khóa học Giám đốc quản lý dự án.

Chương trình này được tổ chức bởi Viện Leadman- Là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

 • Phân tích khả thi dự án; Các nguyên tắc quản lý vòng đời dự án (Project Cycle Management – PCM); Xây dựng bảng logic trong PCM để quản lý tiến độ và chất lượng dự án, Hoạch định các dự án bằng các kiến thức, kỹ năng và công cụ hiệu quả và đang thịnh hành trên thế giới: EVM, Ms Project…, Cập nhật các quy định trong quản lý dự án ở Việt Nam.
 • Giới thiệu tổng quan Mô hình quản lý dự án theo Chuẩn quốc tế PMBOK® Guide 5th của PMI® (Project Management Institute) – các khái niệm cơ bản dự án, quản lý dự án, giám đốc dự án và tổ chức quản lý dự án, khung tổng quan về quản lý dự án, 5 các nhóm quy định và 10 lĩnh vực kiến thức trong quản lý dự án.
 • Giới thiệu về chứng chỉ và kỳ thi PMP® và những kiến thức nền tảng, điều kiện dự thi, hình thức thi và một số vấn đề liên quan đến kỳ thi.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý dự án tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay để vận dụng hiệu quả vào công việc của các nhà quản lý dự án hiện đang hoặc/ và sẽ tham gia vào các hoạt động quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án choh các dự án đầu tư tại các cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân;
 • Nhằm giúp các giám đốc dự án, cá nhân tham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nắm được các quy định hiện hành của Việt Nam có liên quan trong hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, vai trò, trách nhiệm và các điều kiện cần thiết của một giám đốc quản lý dự án, các nội dung trong công tác quản lý dự án;
 • Nhằm giúp cho các giám đốc dự án, cá nhân quan tâm có thể nhận biết được những năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ) cần thiết cần trang bị, tích lũy và trau dồi để trở thành nhà quản lý dự án thành công; đồng thời nắm được quy trình, điều kiện cần thiết, các bước chuẩn bị và thủ tục đăng ký và dự thi lấy chứng chỉ PMP® – bằng chứng chứng minh sự am tường của mình trong quản lý dự án, được công nhận của cộng đồng quản lý dự án – rằng là một giám đốc dự án chuyên nghiệp.

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Tell: 383.86.520; Email: leadman@leadman.edu.vn

 • Giám đốc điều hành các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án, các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư;
 • Giám đốc Dự án, Giám đốc Đầu tư, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty, Đội ngũ Cán bộ kế cận.
 • Cá nhânlàm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng có trình độ từ trung cấp trở lên.
khóa học giám sát thi công xây dựng
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị
business-05
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
business
Nội dung Giảng viên
Các khái niệm cơ bản, tổng quát về QLDA:

·         Giới thiệu tổng quan các khái niệm dự án, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, vòng đời dự án, 5 nhóm quy trình quản lý và 10 nội dung QLDA theo mô hình quản lý dự án theo Chuẩn quốc tế PMBOK® Guide 5th.

·         Vai trò, trách nhiệm, điều kiện năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ) cần thiết về quản lý dự án của một giám đốc dự án thành công.

·         Giới thiệu các khái niệm dự án xây dựng, quản lý dự án xây dựng. Các bên tham gia trong một dự án xây dựng.

·         Vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan trong các giai đoạn của tiến trình QLDA.

·                  Vai trò của Chủ nhiệm dự án (Project manager) trong các chức năng QLDA

TS Trần Trung Hậu

Ths Phan Thanh Phương

 

Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung

·                  Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư XDCT

·         Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

·                  Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Mục tiêu, yêu cầu của QLDA đầu tư XDCT

·         Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

·       Các hình thức QLDA đầu tư XDCT

KS Vương Hoàng Thanh
Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·                  Thiết kế xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng

·         Quản lý thi công xây dựng công trình

·         Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

·         Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

·         Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực   hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

KS Vương Hoàng Thanh
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·         Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·         Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·         Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

–         Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

–         Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

–         Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

–         Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

ThS Nguyễn Hồng Thanh
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·         Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

·         Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·         Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

·         Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

·         Xử lý tranh chấp hợp đồng

ThS Nguyễn Hồng Thanh

KS Vương Hoàng Thanh

ThS Lê Trung Nghĩa

Quản lý Hợp đồng theo điều kiện FIDIC

Thảo luận về các hướng dẫn đối với nhà thầu theo điều kiện FIDIC. So sánh với các quy định Việt Nam

Ths Nguyễn Thành Long
Cơ cấu phân chia công việc trong QLDA; Ước lượng tổng mức đầu tư và chi phí kiến thiết cơ bản khác trong QLDA:

·         Các công việc chủ yếu, WBS.

·         Dự toán chi phí cho dự án, các cách thức ước lượng tổng mức đầu tư dự án

·                  Ước lượng chi phí kiến thiết cơ bản khác theo điều kiện VN điều kiện Việt Nam và thế giới.

ThS Trần Trung Hậu

TS Lưu Trường Văn

Ths Phan Thanh Phương

 

Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

·         Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

·         Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

·         Quản lý tiến độ của dự án

·         Các kỹ thuật và công cụ lập tiến độ dự án.

ThS Trần Trung Hậu

TS Lưu Trường Văn

Ths Phan Thanh Phương

 

Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình.

·         Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

·         Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

·         Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

·          Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Các phương pháp quản lý chất lượng

·         Lập kế hoạch quản lý chất lượng

·         Lập hệ thống quản lý chất lượng

·                   Các biện pháp đảm bảo chất lượng; kiểm soát chất lượng

TS Lưu Trường Văn

ThS Phạm Sanh

Quản lý chi phí dự án.

·         Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

·                   Lập tổng mức đầu tư; Lập dự toán xây dựng công trình

·         Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

·         Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

TS Lưu Trường Văn

TS Trần Trung Hậu

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

·         Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·         Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng. Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

·         Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

·         Lập kế hoạch quản lý rủi ro

·         Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

·         Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

ThS Lê Trung Nghĩa

KS Nguyễn Văn Đậu

Thanh quyết toán vốn đầu tư

·         Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

·         Tạm ứng vốn đầu tư. Thanh toán khối lượng hoàn thành; Quy trình, thủ tục thanh toán

·         Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

·         Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

·         Khái niệm và phân loại quyết toán

·         Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

ThS Lê Trung Nghĩa

KS Vương Hoàng Thanh

Quản trị nhân sự trong QLDA

·         Tổ chức nhân sự trong Ban QLDA

·         Các kiểu cấu trúc của tổ chức

·                  Các mô hình cấu trúc thông dụng

TS Lưu Trường Văn

TS Trần Trung Hậu

Thẩm định các mục tiêu của QLDA bằng phương pháp ma trận tương tác

·         Xây dựng các chỉ số thẩm tra (OVI) và các nguồn thẩm tra (SOV)

·                  Nguyên tắc SMART khi thẩm tra OVI

Ths Phạm Sanh
Quản lý rủi ro và hệ thống thông tin trong QLDA dưới quan điểm của nhà quản lý

·         Quy trình và kế hoạch quản lý rủi ro.

·                  Định tính và định lượng rủi ro; Các biện pháp đối phó rủi ro. Change order – một công cụ trong quản lý rủi ro

·                  Thiết lập hệ thống thông tin dự án, các thành phần của hệ thống thông tin dự án

·                  Đặc điểm của hệ thống thông tin dự án, các bên tham gia vào hệ thống thông tin và nhu cầu thông tin trong dự án

·                  Các biểu mẫu và phần mềm trong quản lý hệ thống thông tin dự án

·                  Sự giao tiếp thông tin và cách thức trao đổi thông tin trong dự án

TS Trần Trung Hậu

Ths Phan Thanh Phương

Theo dõi và kiểm soát tiến trình dự án bằng EVM

·         Hệ thống quản lý chi phí

·         Cập nhật tiến độ & hệ thống quản lý “giá trị kiếm được” (Earned Value) của dự án.

·         Kiểm soát tiến trình dự án theo kiểu tuyến tính. Tích hợp chi phí, công việc và thời gian để kiểm soát tiến trình dự án.

·                  Ma trận phần trăm hoàn thành dự án

TS Lưu Trường Văn
Quản lý tài chính trong QLDA

·         Phân tích tính khả thi kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường của các phương án – dự án.

·         Lựa chọn phương án – dự án.

·         Tổng quan về thẩm định tài chính dự án Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của nhà quản trị

·         Các tiêu chí đánh giá: khả năng trả nợ ngắn hạn, khả năng sinh lời, rủi ro nợ dài hạn

·         Ý nghĩa của các dòng tiền (CF); Ngân lưu dự án

Ts. Nguyễn Tấn Bình

Giảng viên Chương trình Fulbright

TS Huỳnh Thanh Điền

Kết thúc dự án quy trình và thủ tục hoàn công công trình

·         Kết thúc dự án: khi nào, phải làm gì?

·         Trách nhiệm các bên khi kết thúc dự án

·         Thanh lý hợp đồng – Báo cáo kết thúc dự án: biểu mẫu, nội dung.

KS Vương Hoàng Thanh
Các kỹ năng lãnh đạo của Giám đốc dự án Ths Trần Minh Trọng
Giới thiệu về chứng chỉ và kỳ thi PMP® và những kiến thức nền tảng, điều kiện dự thi, hình thức thi và một số vấn đề liên quan đến kỳ thi. Ths Phan Thanh Phương
Báo cáo chuyên đề cuối khóa

Kiểm tra cuối khóa

TS Trần Trung Hậu

Ths Phan Thanh Phương

 

TẠI SAO CHỌN LEADMAN

 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Học viên tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
 • Học phí hợp lý, phù hợp với nhiều người.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

đặng văn thanh

Đặng Văn Thanh

Thạc Sĩ: Đặng Văn Thanh

Trưởng Khoa Kinh tế và Luật Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, Nguyên là Phó Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa Kỳ…

lê minh nhựt

Lê Minh Nhựt

Thạc Sĩ: Lê Minh Nhựt

Luật sư, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên, Đại học Mở Tp.HCM, Viện Quản trị và Tài chính, Trường Doanh nhân Top Olympia, Trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt

nguyễn duyên linh

Nguyễn Duyên Linh

TS. Nguyễn Duyên Linh tốt nghiệp Học viện Nông học Paris – CH Pháp, chương trình Fulbright, hiện là giảng viên Quản lý đất đai, Kinh tế học , giảng viên chuyên đề Phong thủy Tập đoàn tài chính, Công ty Bất động sản, ngân hàng Sacombank, BIDV…

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

võ văn phú tài

Võ Văn Phú Tài

Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà vị trí Giám sát viên bảo trì khách sạn Omni,  Landmark,  Kỹ sư trưởng Tòa nhà Vitek, The Manor…

lê anh hoàng

Phạm Văn Đức

Ông Phạm Văn Đức có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà, từng  là Trưởng bộ phận kỹ thuật Công ty Caravelle Hotel, Parkland, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Sinh Tài

phạm xuân lãng

Phạm Xuân Lãng

Ông Phạm Xuân Lãng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giảng viên Doanh Chủ – Giám đốc QL BĐS Công ty CP An Phú, từng là Giám đốc Công ty đầu tư BĐS Tương Lai,  Colliers Việt Nam,  Platinum 1, BĐS Sài Gòn, Chesterton International

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

học viên

Nguyễn Hải Hưng

“Chương trình học của Leadman giúp tôi nắm vững những kiến thức, nghiệp vụ một cách nhanh chóng để phục vụ cho công việc của mình. Nhờ đó mà sự nghiệp của tôi cũng được thăng tiến.”

học viên

Đặng Hoàng Nami

“Gởi tới Thầy Cô Viện Leadman lời cảm ơn chân thành nhất. Những bài học lí thú, những lời chia sẻ tận tình của các Thầy Cô không chỉ giúp tôi giải quyết những khó khăn trong công việc mà còn giúp tôi học được những bài học quý giá khác.”

học viên

Phạm Hiển

“Được học từ những Thầy Cô giỏi, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề và kiến thức sâu rộng là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất, cảm ơn Viện Leadman.”

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

học viên

Lê Quang Trung

”Bên cạnh có thêm nhiều kiến thức hữu ích, tôi còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các Thầy cô. Không chỉ là kiến thức mà còn là những kinh nghiệm thực tế quý báu giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình”

học viên

Trần Duy Hải

”Để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bên cạnh những kiến thức và kĩ năng đã có, tôi nhận thấy mình cần có thêm kiến thức và kinh nghiệm để phát triển. Leadman đã cho tôi điều đó.”

học viên

Trịnh Đình Hào

”Là người quản lí, tôi không tránh khỏi áp lực công việc, vì thế để công việc được hiệu quả nhất tôi tìm đến Viện Leadman để tiếp thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu từ các Thầy Cô, nhờ vậy mà công việc của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.”

KHÓA HỌC NỔI BẬT KHÁC

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết