gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

KHÓA HỌC CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

khóa học CEO

Giám đốc điều hành (CEO) chính là người điều hành cao nhất trong doanh nghiệp, thay mặt hội đồng quản trị nắm quyền điều hành tất cả và thường đại diện luôn cho công ty về mặt pháp luật. CEO được ví như vị thuyền trưởng trên chuyến tàu ra khơi. Vì vậy, việc nâng […]