Khóa học Phân tích Quản trị Tài chính và Thẩm định dự án đầu tư

Đăng ký

Dàn trải, lãng phí, không hiệu quả là những tính từ quen thuộc gắn liền với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong nhiều năm nay. Nguyên nhân đầu tiên kể đến chính là năng lực yếu kém trong việc đánh giá, ra quyết định phê duyệt dự án, mặc dù dù cải cách công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã diễn ra trên mọi góc độ trong hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế.

Làm sao phát hiện, ngăn chặn những dự án xấu để không gây lãng phí vốn đầu tư? Làm sao không bỏ sót các dự án tốt trong qui luật ngày càng khan hiếm các nguồn lực? Một đồng vốn của Nhà nước bỏ ra, hiệu quả thu được bao nhiêu đều phải được “cân đong” hợp lý nếu cơ chế quản lý, cách nghĩ và hành động dựa trên những nguyên tắc và nguyên lý khoa học và vì lợi ích toàn dân.

Đó là những vấn đề mà những người làm công tác thẩm định dự án đầu tư phải trăn trở, giải quyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết trên, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp tổ chức Khoá học Lập và thẩm định dự án đầu tư.  Một số thông tin về khóa học như sau:

 • Nội dung khóa học:
  • Hướng dẫn nội dung lập một dự án đầu tư theo hướng dẫn của các văn bản pháp quy hiện hành, quy trình thẩm định, phê duyệt của dự án. Quy trình thực hiện dự án đầu tư.
  • Giúp chủ đầu tư, các ngân hàng, các cấp quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đầu tư để lựa chọn phương án tốt nhất, đầu tư đúng hướng và đạt hiệu quả.
  • Lập các báo cáo tài chính dự toán: báo cáo lãi, lỗ; bảng cân đối kế toán. Lập báo cáo ngân lưu dự án theo hai quan điểm: chủ đầu tư và ngân hàng. Sử dụng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các tiêu chí đánh giá dự án. Đưa lạm phát vào dòng ngân lưu, tính toán giá trị danh nghĩa và thực.
  • Thẩm định dự án theo các quan điểm khác nhau: quan điểm chủ đầu tư hay cổ đông, quan điểm của ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính cho vay, của cơ quan quản lý ngân sách nhà nước.
  • Thực hành thiết lập và thẩm định một dự án đầu tư trên bảng tính Excel.
  • Tiến hành phân tích rủi ro của dự án theo các bước từ đơn giản đến phức tạp: phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, phân tích mô phỏng rủi ro. Ứng dụng các chương trình phần mềm phân tích rủi ro (Crystal ball).
 • Ban giảng viên:

Gồm các giảng viên, chuyên gia đầu ngành tâm huyết ở các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín, đặc biệt là các giảng viên môn thẩm định dự án của chương trình Fulbright. (Xem chương trình khóa học và ban giảng viên).

 • Khai giảng: ngày 07/11/2017
 • Lịch học: Học vào các buổi tối Thứ 3 – 5, từ 18:00 đến 21:00, khóa học kéo dài 5 Tuần
 • Đối tượng học viên: Học viên gồm những người
  • Cán bộ thẩm định tín dụng, dự án của các ngân hàng
  • Cán bộ – Chuyên viên đầu tư, quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư.
 • Chứng chỉ cuối khóa: Viện Leadman cấp.
 • Đăng ký tại:
  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.6520; 667.84.867 – 667.84.967; Tel/Fax: 38.38.6521; E-mail: leadman@edu.vn
  • Trung tâm CPA, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1, Phòng 804 (Lầu 8); ĐT: 3838.6618 – Email: cpa@ou.edu.vn; cpa.edu.vn.
 • Chi phí trọn khóa: 2.500.000 đồng/ học viên, bao gồm: toàn bộ tài liệu học tập; một số phần mềm ứng dụng, lệ phí chứng chỉ, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi, hướng dẫn thực hành trên máy tính.

Các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ các số điện thoại, fax, email, Website nêu trên.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Lịch trình khóa học và giảng viên

Ban Giảng viên: Từ các trường đại học Tp.HCM và Chương trình Fulbright.

 1. Đặng Văn Thanh;
 2. Nguyễn Tấn Bình;
 3. Từ Nguyên Vũ,
 4. Trần Trung Hậu.
 5. Lê Quốc Thành
 6. Phạm Quốc Việt
Chuyên

đề

Nội dung chi tiết Số

buổi

01 Tổng quát về dự án  – Lập dự án

§  Xác định dự án, mục tiêu dự án

§  Các loại dự án: Dự án mở rộng, nâng cấp, Dự án mới

§  Thẩm định dự án (project appraisal) và quản lý dự án (project management)

§  Giới thiệu khung phân tích dự án: Phân tích thị trường; Phân tích kỹ thuật; Phân tích nhân lực; Phân tích tài chính; phân tích rủi ro.

§  Giới thiệu khung quản lý dự án theo chuẩn mực của PMI (Viện quản lý dự án Hoa Kỳ)

§  Phạm vi khoá học: Phân tích tài chính phân tích rủi ro.

§  Phát tình huống nghiên cứu và thực hành thẩm định dự án điển hình

Tổng quan về khung dự án theo quy định hiện hành

§  Nội dung của dự án: quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

§  Các bước thực hiện dự án

1
02

Kiến thức căn bản sử dụng trong thẩm định dự án

Về: Tài chính – kế toán

§  Các hoạt động doanh nghiệp (hoặc dự án) dưới góc nhìn tài chính

§  Các báo cáo tài chính và mối quan hệ giữa chúng

§  Phân biệt: tài sản, nguồn huy động vốn, lợi nhuận và ngân lưu

§  Tổng quát về dòng ngân lưu (cash flows)

§  Khái niệm và xác định vốn lưu động (working capital) dự án.

Về: Chiết khấu và lạm phát

§  Khái niệm về lạm phát

§  Tại sao phải đưa lạm phát vào ngân lưu dự án?

§  Khái niệm giá trị danh nghĩa và thực

§  Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

§  Ứng dụng lập lịch vay và trả nợ vay

1
03

Báo cáo ngân lưu của dự án

§  Dạng thức tổng quát của báo cáo ngân lưu dự án

§  Dòng ngân lưu vào cơ bản (inflows)

–          Doanh thu và điều chỉnh khoản phải thu

–          Thu thanh lý tài sản

–          Thu khác

§  Dòng ngân lưu ra cơ bản (outflows)

–          Chi mua hàng và điều chỉnh khoản phải trả

–          Chi đầu tư ban đầu

–          Chi phí hoạt động

–          Chi trả thuế

–         Chi khác

§  Tổng hợp báo cáo ngân lưu

–          Ngân lưu vào

–          Ngân lưu ra

–                    Ngân lưu ròng (NCF: Net cash flows)

§  Các dòng ngân lưu đặc biệt

–          Chi phí cơ hội; Chi phí chìm

–         Chi phí đất đai

1
04 Báo cáo ngân lưu dự án theo các quan điểm khác nhau

§  Phân biệt quan điểm Tài chính (chủ đầu tư và nhà cho vay) và quan điểm Kinh tế (chính phủ, địa phương)

§  Báo cáo ngân lưu theo 02 quan điểm:

–          Chủ đầu tư

–         Nhà cho vay

1
05

Hướng dẫn thực hành Dự án điển hình

Phần I:

§  Thiết lập các bảng dữ liệu ban đầu:

–          Tham số

–          Lạm phát và tỉ giá hối đoái

–          Lịch vay và trả nợ

–          Lịch đầu tư

–          Lịch khấu hao

–          Lịch sản xuất và tồn kho

§  Báo cáo tài chính dự toán (pro-forma financial statement):

–          Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

§  Bảng cân đối kế toán

§  Lập báo cáo ngân lưu dự toán (pro-forma cash flow statement):

–          Quan điểm chủ đầu tư

–          Quan điểm ngân hàng cho vay

§  Liên hệ giữa các báo cáo tài chính (vai trò của chúng trong thẩm định):

–          Báo cáo thu nhập (lãi, lỗ)

–          Bảng cân đối kế toán

–          Báo cáo ngân lưu

§  Giới thiệu và khuyến khích thực hành “Bảng cân đối tồn quỹ tiền mặt” (CBS: cash balance statement)

1
06 Các chỉ tiêu thẩm định dự án

§  NPV, IRR, PP, B/C

§  Ưu khuyết điểm, sự vận dụng và kết hợp các chỉ tiêu thẩm định dự án.

§  Các trường hợp ứng dụng.

§  Hướng dẫn các hàm phân tích tài chính trên Excel: hàm NPV, IRR và các hàm hỗ trợ khác.

Ứng dụng các chỉ tiêu trong thẩm định giá (valuation)

§  Cách nhìn khác về NPV, IRR

§  Vấn đề suất chiết khấu

§  Giải thích NPV, IRR theo hình ảnh lãi suất và theo hình ảnh giá trị tương lai ròng (NFV)

§  Ứng dụng phân tích, định giá chứng khoán, xác định lãi suất thị trường, xác định giá trị doanh nghiệp (value of firm).

1
07 Chi phí sử dụng vốn suất chiết khấu

§  Khái niệm đòn bẩy tài chính (FL: financial leverage)

§  Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)

§  Cách tính suất sinh lời đòi hỏi của chủ sở hữu (RROE) khi không có sẳn giá thị trường.

Suất sinh lời và rủi ro và mô hình CAPM

§  Trò chơi cờ bạc và thái độ trước rủi ro.

§  Rủi ro và Suất chiết khấu

§  Rủi ro và Giá trị hiện tại ròng (NPV)

§  Cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và vấn đề lựa chọn nguồn huy động vốn.

§  Mô hình CAPM và đường thị trường vốn

1
08 Quy mô đầu tư và thời điểm đầu tư

§  Ôn tập đạo hàm, quy tắc tối đa hoá lợi nhuận.

§  Quy mô đầu tư tối ưu (Optimal Scale)

§  Thời điểm đầu tư và thời điểm thanh lý dự án.

Phân tích rủi ro của dự án

§  Rủi ro: nhận định và mục đích phân tích

§  Kỹ thuật phân tích:

–          Phân tích độ nhạy (sensitivity)

–          Phân tích tình huống (scenario)

–          Phân tích mô phỏng (simulation)

–          Hướng dẫn phân tích trên Excel

–          Hướng dẫn phần mềm Crystal ball

§  Phân tán rủi ro và phòng chống rủi ro

1
09 ÔN TẬP CUỐI CÙNG (dự phòng)

§  Nhận xét về Bài tập lớn

§  Báo cáo chuyên đề cuối khóa của các nhóm

§  Giải đáp, thảo luận những vấn đề thực tế trong thẩm định dự án.

1

1. Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

2. Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

3. Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua E-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

4. Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, E-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

5. Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

6. Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức

Cán bộ thẩm định tín dụng, dự án của các ngân hàng

Cán bộ – Chuyên viên đầu tư, quản lý dự án.

Cán bộ điều hành doanh nghiệp.

Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư.

Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế – Kỹ thuật.

Chứng chỉ cuối khóa: Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp cấp.

Download Tài Liệu Khóa học dl