Your SEO optimized title

Bốn căn bệnh về quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Bốn căn bệnh về quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, chỉ có khoảng 23 doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hiểu về khái niệm, nguyên tắc quản trị doanh nghiệp đúng nghĩa, đa phần vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị và quản lý điều hành. Đây là lúc, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam phải nhận diện nghiêm túc các “căn bệnh”, yếu kém trong hoạt động điều hành, quản trị nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc chạy đua khắc nghiệt với doanh nghiệp nước ngoài.

1 Căn bệnh hoạch định chiến lược

Đây là căn bệnh rất nhiều doanh nghiệp mắc phải, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện cụ thể là thiếu hoặc chưa tự đánh giá được 3 vấn đề lớn, bao gồm:
  • Nội lực của doanh nghiệp, năng lực quản trị vàn văn hóa doanh nghiệp.
  • Những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
  • Sự chia sẻ giữa bộ máy lãnh đạo và bộ phận thừa hành.

2 Căn bệnh kỹ năng quản trị

Căn bệnh này thể hiện ở hoạt động dẫn dắt và kiểm tra của lãnh đạo doanh nghiệp. Khi lãnh đạo doanh nghiệp giao việc cho cấp dưới thường giao một chiều, không hướng dẫn công việc, không động viên nhân viên, thiếu sự đồng cảm chia sẻ với nhân viên, không giải quyết tốt những mâu thuẫn giữa người cũ và người mới trong doanh nghiệp.

Trong hoạt động kiểm tra, doanh nghiệp thiếu theo dõi hoạt động của nhân viên thường xuyên, không so sánh hiệu qủa công việc của nhân viên, khi nhận viên có sai sót thì không có giải pháp giúp họ sửa sai.

Bốn căn bệnh về quản trị doanh nghiệp Việt Nam

 

3 Căn bệnh kế toán-tài chính

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay không cho cấp dưới biết những thông tin về nguồn vốn, lời, lỗ (phân tích theo ngành hàng doanh nghiệp kinh doanh), dòng tiền với những phân tích thấu đáo nên nhân viên rất thiếu thông tin, hạn chế sự sáng tạo phấn đấu đưa doanh nghiệp phát triển.

Trong hoạt động kế toán-tài chính, nhiều doanh nghiệp không có số liệu thống kê liên tục qua các năm nên không thể hoạch định được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Việc đối chiếu sổ sách, chứng từ, hoá đơn làm không đến nơi đến chốn, bộ phận kế toán tài chính không thường xuyên rà soát, phân tích và đề xuất những sáng kiến làm lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bốn căn bệnh về quản trị doanh nghiệp Việt Nam

4 Căn bệnh marketing và sản xuất

Doanh nghiệp thiếu hoạch định chiến lược marketing, thiếu định vị sản phẩm (nhắm tới đối tượng khách hàng là ai, tạo sự khác biệt sản phẩm của mình để cạnh tranh); xem vấn đề phát triển thương hiệu như là làm quảng cáo ngắn hạn mà không coi phát triển thương hiệu như phát triển một con người, cần làm trong dài hạn nên không thiết lập được hệ thống phân phối hiệu quả.

Doanh nghiệp chưa xác định được chiến lược hoạt động sản xuất luôn phục vụ cho chiến lược kinh doanh, chưa thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thực sự (lầm lẫn ISO là công cụ tiếp thị, trong khi ISO là công cụ quản lý nâng cao hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp); chưa quản lý chi phí chất lượng (quên kiểm soát lãng phí vô hình – thường chiếm 20 chi chí của doanh nghiệp, mà chỉ chú ý chi phí hữu hình); chưa liên tục cải tiến chất lượng do chưa tạo được môi trường thúc đẩy sản xuất và sáng tạo trong doanh nghiệp.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *