Your SEO optimized title

Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải bất kỳ dự án đầu tư nào cũng được cơ quan nhà nước chấp thuận cho đầu tư. Khi các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Vậy, quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư như thế nào? Leadman Sri sẽ nói rõ vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.
Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư
Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Bước đầu tiên trong Quy trình thẩm định dự án đầu tư là nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư
Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Bước tiếp theo, sau khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thẩm định dự án đầu tư.

Nội dung thẩm định dự án đầu tư bao gồm:

 • Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất;
 • Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
 • Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài);
 • Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);
 • Công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao);
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) đối với dự án đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Bước cuối cùng trong quy trình thẩm định dự án đầu tư là lập báo cáo thẩm định dự án để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư
Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Nội dung của báo cáo thẩm định dự án đầu tư như sau:

 • Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;
 • Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
 • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
 • Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư;
 • Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Thời hạn thẩm định dự án: tùy thuộc vào từng dự án đầu tư khác nhau mà thời hạn thẩm định sẽ khác nhau, khoảng từ 15 – 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

Trên đây là những thông tin về quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương. Dự án đầu tư có được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương hay không, dựa vào báo cáo thẩm định dự án của các cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư.

Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *