Khóa học Giám đốc dự án

Đăng ký

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư, trong đó quy định phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình .

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc ban hành chương trình khung và quy chế đào tạo và Quyết định 1019/2009/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận Trường Đại học Mở Tp. HCM là cơ sở đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Viện Quản trị Dự án Hoa Kỳ PMI (Project Management Institute) đưa ra định nghĩa “Dự án là một nỗ lực trong một thời gian ấn định vận dụng kiến thức, áp dụng kỹ năng, sử dụng các công cụ và kỹ thuật vào các họat động dự án để đưa ra một sản phẩm hàng hóa dịch vụ hay một kết qủa độc nhất nào đó”. Có nghĩa là một dự án phải có thời điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể (tiến độ, thời gian), có ngân sách ràng buộc (chi phí), có lĩnh vực phạm vi cụ thể (quy mô) và đòi hỏi kết quả thực hiện công việc phải theo yêu cầu (mục tiêu, kết quả).

Nói cách khác, mục tiêu của dự án gồm: Kết quả dự án; Chi phí dự án; Tiến độ dự án; Quy mô dự án.

Tuy nhiên, lãnh đạo một dự án khác với lãnh đạo một doanh nghiệp do mỗi dự án là duy nhất, nó chưa từng được thực hiện trước đó. Người lãnh đạo không thể biết trước đầy đủ chi tiết những công việc phải làm để hoàn thành dự án. Điều này đòi hỏi nhà quản lý dự án phải linh hoạt, sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc và đặc biệt có kế hoạch quản lý hệ thống rủi ro tốt nhất, một ước lượng sai dẫn đến toàn bộ dự án sẽ bị sụp đổ ngay khi nó mới bắt đầu. Quy tắc đầu tiên của quản lý dự án là những người tham gia vào dự án phải cùng nhau lên kế hoạch. Nhà quản lý dự án đóng vai trò như một người vận hành. Họ giúp cho các nhóm dự án hoàn thành công việc, tìm ra các nguồn lực khan hiếm, giải quyết các vấn đề cản trở công việc.

Nhằm giúp các Giám đốc dự án (Project Manager – PM) và các cá nhân làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình nắm được các quy định hiện hành, những công cụ và kỹ thuật quản lý dự án tiên tiến đang được áp dụng ở các nước có nền kinh tế phát triển, cũng như các kỹ năng cần thiết của một PM, Trường Đại học Mở TP. HCM đã phối hợp với các giảng viên, chuyên gia quản lý dự án nhiều kinh nghiệm thực tiễn tốt nghiệp Pháp, Úc, Mỹ, Thái Lan… để tổ chức khóa học Giám đốc tư vấn dự án đầu tư và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình với một số thông tin chi tiết như sau:

Nội dung: Chương trình khung do Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD và các nội dung về nghiệp vụ quản lý dự án được áp dụng thịnh hành trên thế giới như: Phân tích khả thi dự án; Các nguyên tắc quản lý vòng đời dự án (Project Cycle Management – PCM); Xây dựng bảng logic trong PCM để quản lý tiến độ và chất lượng dự án, Hoạch định các dự án bằng các kiến thức, kỹ năng và công cụ hiệu quả và đang thịnh hành trên thế giới: EVM, Ms project…, Cập nhật các quy định trong quản lý dự án ở Việt Nam. (Đính kèm Nội dung và Ban giảng viên).

Khai giảng: Ngày 25/07/2016;  Tuần học 3 buổi vào các tối 2; 4; 6, từ  18:00 đến 21:00 giờ; Thời gian kéo dài: 2 tháng; Có lớp học ban ngày vào các buổi chiều thứ 3 – 5 và sáng thứ bảy.

Đối tượng: Giám đốc điều hành các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA, các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư; Giám đốc Dự án, Giám đốc Đầu tư, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty, Đội ngũ Cán bộ kế cận. Cá nhân làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng có trình độ từ trung cấp trở lên

Chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp 2 chứng nhận: Chứng nhận Giám đốc dự án và Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/07/2009.

Chi phí trọn khóa: 3.000.000 đồng/học viên, bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học; một số phần mềm ứng dụng trong quản lý dự án, thẩm định dự án đầu tư, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập tiện nghi.

Đăng ký tại:

 • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
 • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC VÀ BAN GIẢNG VIÊN

Nội dung:

Phần I: Những nội dung theo Thông tư 25/2009/TT-BXD

01.Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung

Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình

Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

Mục tiêu, yêu cầu của QLDA đầu tư xây dựng CT

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ,  chất lượng, chi phí, an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

Các hình thức QLDA đầu tư xây dựng công trình

Số tiết: 4

Giảng viên: PGS TS Nguyễn Văn Hiệp, ThS Trần Trung Hậu, PGS.TS Lưu Trường Văn, KS Vương Hoàng Thanh

 1. Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng

Quản lý thi công xây dựng công trình

Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực   hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Số tiết: 4

Giảng viên: PGS TS Nguyễn Văn Hiệp, KS Vương Hoàng Thanh, ThS Trần Trung Hậu, PGS.TS Lưu Trường Văn

 1. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Nguyễn Hồng Văn, ThS Lê Trung Nghĩa, ThS Lê Quốc Thành

 1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Xử lý tranh chấp hợp đồng

Số tiết: 4

Giảng viên: PGS.TS Lưu Trường Văn, KS Vương Hoàng Thanh, ThS Lê Trung Nghĩa

 1. Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình

Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

Quản lý tiến độ của dự án

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lương Đức Long, PGS.TS Lưu Trường Văn, ThS Trần Trung Hậu

 1. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Các phương pháp quản lý chất lượng:

Lập kế hoạch quản lý chất lượng

Lập hệ thống quản lý chất lượng

Các biện pháp đảm bảo chất lượng; kiểm soát chất lượng

Số tiết: 8

Giảng viên: ThS Phạm Sanh, TS Lương Đức Long, ThS Lâm Văn Phong

 1. Quản lý chi phí dự án.

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Lập tổng mức đầu tư; Lập dự toán xây dựng công trình

Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lương Đức Long, PGS.TS Lưu Trường Văn, ThS Trần Trung Hậu

 1. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng. Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

Lập kế hoạch quản lý rủi ro

Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Trần Trung Hải, TS Lương Đức Long, PGS.TS Lưu Trường Văn

 1. Thanh quyết toán vốn đầu tư

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

Tạm ứng vốn đầu tư. Thanh toán khối lượng hoàn thành; Quy trình, thủ tục thanh toán

Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

Khái niệm và phân loại quyết toán

Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Vũ Quang Lãm, ThS Lương Văn Cảnh, ThS Phạm Sanh

Phần 2: Các nội dung kiến thức về Quản lý dự án

 1. Các khái niệm cơ bản, tổng quát về QLDA:

Giới thiệu các khái niệm dự án, quản lý dự án, quản lý dự án, vòng đời dự án. 9 nội dung QLDA theo mô hình của PMI

Giới thiệu các khái niệm dự án xây dựng, quản lý dự án xây dựng. Các bên tham gia trong một dự án xây dựng.

Vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan trong các giai đoạn của tiến trình QLDA .

Vai trò của Chủ nhiệm dự án (Project manager) trong các chức năng QLDA

Số tiết: 4

Giảng viên: PGS.TS Lưu Trường Văn, ThS Trần Trung Hậu(Trưởng phòng, BQL các DA nâng cấp đô thị), ThS Đỗ Năng Tuyến, Giám đốc BQLDA Vincom

Nội dung của công tác lập dự án đầu tư:

Điều tra khảo sát thu thập thông tin

Lập dự án: kỹ năng lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Nội dung dự án đầu tư. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ nhiệm lập dự án

Kỹ năng bảo vệ dự án

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Lương Văn Cảnh, Giám đốc BQLDA Bưu điện Tp. HCM

 1. Cơ cấu phân chia công việc trong QLDA; Ước lượng tổng mức đầu tư và chi phí kiến thiết cơ bản khác trong QLDA:

Các công việc chủ yếu, WBS.

Dự toán chi phí cho dự án, các cách thức ước lượng tổng mức đầu tư dự án

Ước lượng chi phí kiến thiết cơ bản khác theo điều kiện VN điều kiện Việt Nam và thế giới.

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Trần Trung Hậu (Trưởng phòng, BQL các DA nâng cấp đô thị)

 1. Vòng đời dự án (Project Cycle Management – PCM); Phương pháp bảng logic trong PCM

Các giai đoạn của vòng đời dự án. Các nguyên tắc quản lý vòng đời dự án

Các giai đoạn thiết lập bảng logic. Những nội dung trong giai đoạn phân tích. Những nội dung trong giai đoạn lập kế hoạch

Sử dụng bảng logic để xây dựng tiến độ hoạt động và tiến độ nguồn lực

Số tiết: 4

Giảng viên: Ths Phạm Sanh (BQLDA Cầu Phú Mỹ và Xa lộ Đông Tây)

 1. Hoạch định và Quản lý tiến độ (tiếp theo)

Hoạch định và lập tiến độ cho dự án.

Các kỹ thuật và công cụ lập tiến độ dự án.

Mã hóa các công việc trong tiến  độ.

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lương Đức Long

 1. Quản trị nhân sự trong QLDA

Tổ chức nhân sự trong Ban QLDA

Các kiểu cấu trúc của tổ chức

Các mô hình cấu trúc thông dụng

Số tiết: 4

Giảng viên: PGS.TS Lưu Trường Văn, Ths Phạm Sanh

 1. Thẩm định các mục tiêu của QLDA bằng phương pháp ma trận tương tác

Xây dựng các chỉ số thẩm tra (OVI) và các nguồn thẩm tra (SOV)

Nguyên tắc SMART khi thẩm tra OVI

Số tiết: 4

Giảng viên: Ths Phạm Sanh

 1. Quản lý rủi ro và hệ thống thông tin trong QLDA dưới quan điểm của nhà quản lý (tiếp theo)

Quy trình và kế hoạch quản lý rủi ro.

Định tính và định lượng rủi ro; Các biện pháp đối phó rủi ro. Change order – một công cụ trong quản lý rủi ro

Thiết lập hệ thống thông tin dự án, các thành phần của hệ thống thông tin dự án

Đặc điểm của hệ thống thông tin dự án, các bên tham gia vào hệ thống thông tin và nhu cầu thông tin trong dự án

Các biểu mẫu và phần mềm trong quản lý hệ thống thông tin dự án

Sự giao tiếp thông tin và cách thức trao đổi thông tin trong dự án

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lương Đức Long

 1. Theo dõi và kiểm soát tiến trình dự án bằng EVN

Hệ thống quản lý chi phí

Cập nhật tiến độ & hệ thống quản lý “giá trị kiếm được” (Earned Value) của dự án.

Kiểm soát tiến trình dự án theo kiểu tuyến tính. Tích hợp chi phí, công việc và thời gian để kiểm soát tiến trình dự án.

Ma trận phần trăm hoàn thành dự án

Số tiết: 4

Giảng viên: Ths Phạm Sanh (BQLDA Cầu Phú Mỹ và Xa lộ Đông Tây)

09 + 10. Quản lý tài chính trong QLDA

Phân tích tính khả thi kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường của các phương án – dự án.

Lựa chọn phương án – dự án.

Tổng quan về thẩm định tài chính dự án Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của nhà quản trị

Các tiêu chí đánh giá: khả năng trả nợ ngắn hạn, khả năng sinh lời, rủi ro nợ dài hạn

Ý nghĩa của các dòng tiền (CF); Ngân lưu dự án

Số tiết: 8

Giảng viên: Ts. Nguyễn Tấn Bình (Giảng viên Chương trình Fulbright), ThS Nguyễn Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng, Đồng giảng viên Chương trình Fulbright)

 1. Kết thúc dự án quy trình và thủ tục hoàn công công trình

Kết thúc dự án: khi nào, phải làm gì?

Trách nhiệm các bên khi kết thúc dự án

Thanh lý hợp đồng. –   Báo cáo kết thúc dự án: biểu mẫu, nội dung.

Số tiết: 4

Giảng viên: KS Vương Hoàng Thanh

 1. Quản lý chi phí trong QLDA; (Kinh nghiệm thực tiễn đáng giá trong QLDA)

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Châu Đạt (Tổng GĐ Meinhardt)

 1. Bài học thất bại, thành công của dự án và các mối quan hệ giữa chủ đầu tư, Ban QLDA và nhà thầu

Mạn đàm về phong thuỷ, phút tĩnh tâm của người giám đốc

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Đỗ Năng Tuyến (Giám đốc BQLDA Vincom), ThS Nguyễn Hồng Thanh, ThS Nguyễn Duyên Linh

 1. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Phần mềm Ms Project, Primavera

Số tiết: 4

 1. Báo cáo chuyên đề cuối khóaKiểm tra cuối khóa

Số tiết:8

Tổng cộng: 106 tiết

 

 

Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học

Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Khóa học dành cho đối tượng: Giám đốc điều hành các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA, các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư; Giám đốc Dự án, Giám đốc Đầu tư, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty, Đội ngũ Cán bộ kế cận. Cá nhân làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng có trình độ từ trung cấp trở lên

Download Tài Liệu Khóa học dl