Your SEO optimized title

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gì?

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tiếng Anh: The National Bidding Network System) là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (The National Bidding Network System) (Nguồn: National Bid Network)

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (The National Bidding Network System)

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ The National Bidding Network System.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lí nhằm mục đích thống nhất quản lí thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

 1. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 2. Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.
 3. Người sử dụng nhận biết được thời gian thực khi truy cập vàohệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu thầu qua mạng.
 4. Hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
 5. Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 6. Bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu.
 7. Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngoài các trách nhiệm chung theo qui định, bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây:

 1. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng;
 2. Quản lí và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp bên mời thầu bị mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí số để hủy bỏ và cấp mới chứng thư số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu;
 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng kí, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc giakhi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;
 4. Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngoài các trách nhiệm chung theo qui định, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây:

 1. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng;
 2. Quản lí và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp người sử dụng thuộc nhà thầu, nhà đầu tư bị mất hoặc phát hiện có một bên thứ ba đang sử dụng chứng thư số của đơn vị mình thì phải tiến hành ngay việc thay đổi khóa bí mật chứng thư số, hủy bỏ chứng thư số theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tham gia đấu thầu;
 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng kí, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;
 4. Chịu trách nhiệm về kết quả khi tham gia đấu thầu qua mạng trong trường hợp gặp sự cố do hệ thống mạng ở phía nhà thầu, nhà đầu tư làm cho tài liệu không mở và đọc được.
 5. Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 6. Quản lí và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 7. Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo qui định.
 8. Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng và đăng kí, đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 9. Lưu trữ thông tin phục vụ công tác tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
 10. Thông báo công khai điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của người sử dụng khi tham gia đấu thầu qua mạng. (Theo Luật Đấu thầu năm 2013)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *