Download Bài giảng

Đăng ký

LINK DOWNLOAD TRỌN BỘ BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÁC KHÓA HỌC: 

(Anh/Chị tải tất cả các phần về máy và chép vào cùng 1 thư mục và giải nén; Pass: leadman.edu.vn (nếu có) )

BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

1/ KHÓA HỌC QUẢN LÝ TÒA NHÀ – QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

3/ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

4/ CHỈ HUY TRƯỞNG

5/ AN TOÀN LAO ĐỘNG

6/ GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DỰ ÁN

7/ QUẢN LÝ DỰ ÁN

8/ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ

9/ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

10/ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

11/ ỨNG DỤNG MS PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

12/ PHONG THỦY

13/ NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

  • Bài giảng  – Download
  • Tài liệu tham khảo – Download

14/ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THEO FIDIC – KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG

  • Bài giảng Pháp luật Hợp đồng  – Download
  • Tài liệu tham khảo + Bài Đọc thêm – Download

15/ ĐẤU THẦU CƠ BẢN – ĐẤU THẦU NÂNG CAO

16/ LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG

17/ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ TT 200-BTC

Download Tài Liệu Khóa học dl