Your SEO optimized title

Category Archives: TIN TỨC

TIN TỨC

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và ứng xử của doanh nghiệp

hội thảo

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp (Leadman) tổ chức hội thảo chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và ứng xử của doanh nghiệp”. Hội thảo có sự tham dự […]

Đề án nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

hội thảo

Ngày 4/7, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Đề án này […]