THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng)

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 03/3008/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.

Theo đó quy định rằng, từ ngày 01/01/2009 các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải có chứng chỉ Định giá xây dựng để thực hiện các công việc sau:

 • Lập; Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư  xây dựng công trình;
 • Đo bóc khối lượng công trình;
 • Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;
 • Lập; Thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
 • Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
 • Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  xây dựng công trình;
 • Các công việc khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Để đáp ứng điều kiện năng lực cho tổ chức và cá nhân hành nghề trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM (là cơ sở được Bộ Xây dựng cho phép đào tạo các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng) tổ chức khóa học với chi tiết như sau:

 • Nội dung chương trình: (Chi tiết kèm theo), có bổ sung những nội dung về công tác QS,  phân tích và dự báo chi phí, kỹ thuật phân tích rủi ro.
 • Khai giảng: ngày 15/07/2018; Thời gian học tối 2 – 4 – 6(từ 18h – 21h)/ 1 tháng
 • Đối tượng: Các cá nhân có trình độ cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, các cá nhân có nhu cầu.
 • Chứng chỉ: Theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng, học viên tham dự nộp 02 ảnh 3×4, và bản sao bằng tốt nghiệp.
 • Chi phí khóa học1.800.000 đồng/ học viên, bao gồm: đầy đủ tài liệu; văn bản pháp lý, tài liệu tham khảo.., đĩa CD-ROM của khóa học. Giảm 5% cho học viên đăng ký trên 5 người.
 • Đăng ký và học tại:
  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, Điện thoại: (028)38.38.65.20-0127.347.2222- (028)39.15.26.76; E-mail: leadman@edu.vn

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Chương trình khoá học và Ban Giảng viên

Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng

 

STT Tên chuyên đề Số

buổi

Ban Giảng viên
01 Chuyên đề 1:  Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành

 • Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có lien quan đến đầu tư XD
 • Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Điều kiện năng lực của chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình
02 KS Vương Hoàng Thanh
02 Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình

 • Phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án
 • Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư dự án
 • Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư
 • Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;
 • Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
02 TS Lương Văn Cảnh
03 Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình

 • Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình;
 • Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy, thiết bị thi công công trình;
 • Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
03 TS Lương Văn Cảnh
04 Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí

 • Phương pháp đo bóc khối lượng
 • Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình
01 ThS Phạm Sanh

ThS Trần Thúc Tài

05 Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

 • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;
 • Quản lý dự toán xây dựng công trình
 

01

 

ThS Phạm Sanh

TS Lương Văn Cảnh

 

06 Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
01 Ths Nguyễn Hồng Thanh
07 Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 • Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng;
 • Những thông tin về hợp đồng xây dựng
 • Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.
 • Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
 • Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
 • Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Các nội dung khác của hợp đồng
02 KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

08 Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 • Thanh toán vốn đầu tư;
 • Quyết toán vốn đầu tư
 • Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình vào thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
 • Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
01 KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

09 Các chuyên đề bổ sung:

 • Theo dõi và kiểm soát dự án: giới thiệu chung. Cập nhật tiến độ & hệ thống quản lý “giá trị kiếm được” (Earned Value) của dự án
 • Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)
 • Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng

 

03 TS Nguyễn Tấn Bình

PGS TS Lưu Trường Văn

 

10 Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra trắc nghiệm toàn bộ chương trình (cuối khoá học). Thời gian kiểm tra 120 phút. 01 Phòng đào tạo – Viện Leadman – sri
  Tổng cộng 12  
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

–         Địa chỉ: 275 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

–         Tel: (028) 383.86.520

–         Hotline: 0127.347.2222

–         Email: leadman@leadman.edu.vn

www.leadman.edu.vn