ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

Khi công việc ngày càng áp lực, căng thẳng và phức tạp thì phong cách làm việc và sắp xếp công việc một cách ngẫu hứng không còn phù hợp nữa, nhường chỗ cho việc lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc là một kỹ năng cần thiết không chỉ với các cấp lãnh đạo mà còn với toàn thể nhân viên trong công ty. Khóa học được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất.

 • Mục tiêu khóa học:

Sau khi tham dự khóa học học viên sẽ:

 • Hiểu đúng về lập kế hoạch và tổ chức công việc cũng như những lợi ích của việc lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Biết cách xác định nội dung công việc theo phương pháp khoa học
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc theo quy trinh. Biết cách xây dựng lịch trình công việc hàng ngày hiệu quả và nhanh chóng
 • Biết cách sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
 • Biết cách sắp xếp và quản lý thông tin, hồ sơ dữ liệu hiệu quả
 • Đối tượng: Cán bộ quản lý điều hành của Công ty
 • Nội dung chương trinh: Chi tiết kèm theo dưới đây
 • Chứng nhận cuối khóa: Do Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp cấp.
 • Khai giảng và thời gian học: Tuần học 2 buổi tối Thứ 3  – Thứ 5 (18h – 21h); Thời gian học: 4 buổi.
 • Liên hệ:
  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.65.20; E-mail: leadman@leadman.edu.vn
 • Giảng viên:
  • TS Đỗ Đức Khả, UEL/Đại học Quốc gia Tp.HCM
  • ThS Trần Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Nhân lực/Viện Leadman

 CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

 

STT Nội dung Buổi
1 Kỹ năng lập kế hoạch:

–         Khái quát về lập kế hoạch. Kế hoạch là gì? Lập kế hoạch và tổ chức công việc là gì?

–         Những lợi ích của lập kế hoạch và tổ chức công việc

–         Các loại lập kế hoạch.

–         Phương pháp lập kế hoạch:

–         Xác định mục tiêu, Xác định mục tiêu: mục tiêu SMART và SMARTER

–         Phân tích tình hình,

–         Chuẩn bị nguồn lực,

–         Các bước lập kế hoạch và tổ chức công việc

–         Lập kế hoạch triển khai: công thức 5W1H và 5W1H2C5M

–         Truyền đạt kế hoạch

–         Kiểm soát thực hiện.

–         Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.

 

2
2 Kỹ năng tổ chức công việc:

–         Giới thiệu chung về tổ chức công việc.

–         Phương pháp tổ chức công việc:

–         Xây dựng chuẩn mực về kết quả công việc

–         Thu thập dữ liệu

–         So sánh kết quả với chuẩn mực và mục tiêu

–         Tiến hành điều chỉnh khi cần

–         Lập lịch trình công việc
Hình thành quy trình,

–         Định biên nhân sự,

–         Lập mô tả công việc.

–         Kiểm soát và đánh giá công việc.

–         Tổ chức công việc cá nhân

–         Danh mục công việc hàng ngày

–         Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, Ma trận quản lý thời gian

–         Sắp xếp hồ sơ: lưu file cứng, lưu file mềm

–         Sắp xếp nơi làm việc

–         Quản lý thông tin: lưu đồ thông tin

2
Tổng cộng 4