Your SEO optimized title

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Khóa đào tạo sẽ kéo dài trong thời lượng 10 buổi học.

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án
Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Nội dung về khóa đào tạo Phân Tích Tài Chính và Thẩm Định Dự Án.  Giảng viên Nguyễn Tấn Bình, email: tanbinhvh@gmail.com và Đặng Văn Thanh, email: thanhdv@fetp.edu.vn sẽ là người trực tiếp giảng dạy. Tham gia khóa học này là những Trưởng/ Phó chi nhánh, phòng giao dịch. Chuyên viên tín dụng của ngân hàng NAM A BANK.

 

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án
Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Triết Lý Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Cho vay là một trong các hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại nói chung. Lợi tức mang lại từ hoạt động cho vay thường chiếm 65 – 70% lợi nhuận chung của ngân hàng. Do đó, trong thực tế để đảm bảo chỉ tiêu được giao, một số cán bộ, nhân viên ngân hàng cố tình “nới tay” trong quá trình thẩm định và tài trợ tín dụng vốn vay. Điều này dẫn đến hệ quả, đồng vốn của ngân hàng chạy vào các doanh nghiệp (DN) làm ăn thua lỗ hoặc những dự án không có hiệu quả. Các ngân hàng gánh chịu khoản nợ xấu cao. Thế nhưng nếu “chặt tay” trong quá trình thẩm định thì ngân hàng sẽ khó thu hút khách hàng, dẫn đến ứ đọng vốn, hiệu quả chung sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, việc đề ra quy trình thẩm định các dự án đầu tư để quyết định tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp cũng như huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ để các cấp quản lý, cán bộ tín dụng của ngân hàng thẩm định dự án nhằm đưa ra quyết định tài trợ tín dụng đúng đắn là một nhu cầu cấp bách tại các ngân hàng thương mại trong tình hình cạnh tranh hiện nay.

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án
Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Mục Tiêu 

Sau khóa học, học viên có thể:

  1. Hiểu được tình hình hoạt động của một đơn vị nói chung. Nhìn dưới góc độ tài chính, khởi điểm từ các báo cáo tài chính.
  2. Hiểu và lập báo cáo dòng tiền (ngân lưu), báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền. Một vấn đề “sinh tử” của hoạt động doanh nghiệp.
  3. Phân tích các chỉ tiêu/hệ số tài chính chủ yếu (key financial ratio).
  4. Đánh giá nhu cầu và hiệu quả sử dụng vốn lưu động và quyết định cho vay.
  5. Đánh giá hiệu quả tài chính để ra quyết định tài trợ các dự án đầu tư. Thuyết phục dựa trên các tiêu chí khoa học.
  6. Thực hành đánh giá dự án trên bảng tính Excel.

Phương Châm và Phương Pháp

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án
Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Trên tinh thần lấy người học làm trung tâm (student-centered learning), nỗ lực của học viên sẽ đóng vai trò quyết định. Giảng viên là những người hướng dẫn (Instructors). Ngôn ngữ sử dụng trên lớp là đơn giản, đời thường, không hàn lâm, học thuật. Theo đó, trong từng buổi học, giảng viên sẽ giới thiệu ngắn gọn những cốt lõi của cơ sở lý thuyết. Gợi ý thảo luận và thực hành những tình huống nhỏ tại lớp. Những nội dung có tính chất khái niệm, dù vẫn chuẩn bị slides. Học viên tự đọc thay vì mất thời gian diễn giảng trên lớp.

Các bài giảng được chuyển trước cho học viên (hard copy hoặc/và files). Cần phải đọc trước khi đến lớp và dùng chúng để theo dõi bài giảng và ghi chú trên lớp khi cần.

Yêu Cầu Của Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Học viên đến lớp đầy đủ các buổi học, đọc trước các bài đọc yêu cầu, tích cực thảo luận trong lớp. Việc đọc trước khi đến lớp là quan trọng để có thể theo dõi bài giảng. Đặt câu hỏi (hay thực tế) cho giảng viên và tham gia thảo luận.

Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án
Khóa Đào Tạo Phân Tích Tài Chính Và Thẩm Định Dự Án

Tài Liệu Bắt buộc Học Viên Phải Đọc

  • Nguyễn Tấn Bình, Tài chính – kế toán dành cho nhà quản trị. Nhà xuất bản Thống kê, 2007, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế tái bản lần 4, năm 2016.
  • Bài giảng trên Power Point.
  • Các files excel như là những phần mềm ứng dụng. Sẽ được hướng dẫn và chuyển giao cho học viên để áp dụng trong và sau khóa học.

Các Tài Liệu Khuyến Khích

  • Nguyễn Tấn Bình, Quản trị tài chính, NXB ĐHQG HCMC, tái bản lần 8, 2013.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *